Menu

piątek, 05 grudnia 2014 15:25

Program adresowany bdzie przede wszystkim do czonkw rad oraz sejmikw, piastujcych funkcje po raz pierwszy. Liczymy take na zainteresowanie ju dowiadczonych samorzdowcw, pracownikw administracji terenowej, wjtw, burmistrzw etc.
Uczestnicy programu otrzymaj materiay szkoleniowe w postaci skryptw, wykadw (CD) w konwencji ?na ywo?, monografii, ankiet badawczych.
Projekt obejmuje m.in. nastpujce zagadnienia:
? Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
? prawo o samorzdach ? aspekty praktyczne.
? kompetencje samorzdw terytorialnych i ich komisji;
? postpowanie administracyjne a praktyka samorzdowa;
? relacje: samorzd ? urzd administracji lokalnej ? obywatele;
? konsultacje spoeczne ? prawo i praktyka;
? organizacja pracy komisji samorzdowych;
? obrona cywilna, zarzdzanie kryzysowe, bezpieczestwo mieszkacw;
? samorzd a zamwienia publiczne (etc.)
Ponadto przeprowadzone bd badania nad funkcjonowaniem demokracji lokalnej, a take otwarte forum internetowe pn. Gieda Obywatelska, zbierajce opinie, wnioski i postulaty uczestnikw studium. Program uwieczy raport Polska demokracja lokalna 2015 .
Projekt Nowoczesne samorzdy terytorialne przeprowadzony zostanie na zasadzie non profit.
Uczestnicy programu, lub kierujce ich na studium instytucje, pokryj jedynie koszty wytworzenia materiaw szkoleniowych nie przekraczajce 280 z. za jednego uczestnika. Koszty organizacyjne i administracyjne programu pokryje Fundacja ze rodkw spoecznych.
Uprzejmie prosimy Pana o przyjcie patronatu nad tym programem, ktrego realizacja przyniesie wymierny poytek.
Naley doda, e nasza Fundacja przeprowadzia w ostatnich latach, z duym powodzeniem, programy spoeczne jak: Bezpieczna Szkoa-Bezpieczny Ucze, 23 lata polskiej demokracji , Szkoy patriotw-obywateli. Z naszej inicjatywy odbyo si kilkaset seminariw i szkole dla nauczycieli, prawnikw, pracownikw suby zdrowia etc. w ktrych wzio udzia kilkanacie tysicy osb. Byy to dziaania non profit.
Patronat prasowy nad programem Nowoczesne samorzdy terytorialne sprawuje wydawnictwo naukowe Prawo Europejskie w praktyce, wychodzce pod auspicjami Instytutu Prawa Midzynarodowego Wydziau Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pismo o patronat opracowa Orodek Ksztacenia Ustawicznego

Prawa autorskie zastrzeone