Menupiątek, 05 grudnia 2014 15:25

Mam zaszczyt poinformowa, e Fundacja Pastwo Obywatelskie ? organizacja poytku publicznego, wsplnie z Instytutem Bada nad Demokracj, Studium Prawa Europejskiego
w Warszawie, przy wsppracy licznej grupy wyszych uczelni i ekspertw-praktykw, zrealizuje w okresie od 1 lutego do 31 maja 2015 r. obywatelski program badawczo-edukacyjny pn. Nowoczesne samorzdy terytorialne 2015 - studium przedmiotu.

Więcej…