Menu

Uczestnicy Debaty Wymiar Sprawiedliwości w ocenie społecznej


piątek, 05 grudnia 2014 15:25

Mam zaszczyt poinformować, że Fundacja Państwo Obywatelskie – organizacja pożytku publicznego, wspólnie z Instytutem Badań nad Demokracją, Studium Prawa Europejskiego
w Warszawie, przy współpracy licznej grupy wyższych uczelni i ekspertów-praktyków, zrealizuje w okresie od 1 lutego do 31 maja 2015 r. obywatelski program badawczo-edukacyjny pn. Nowoczesne samorządy terytorialne 2015 - studium przedmiotu.

Więcej…